Gunaso Portal (गुनासो पोर्टल)

Address: Everest Bank Ltd.,
Head Office,
Lazimpat,Kathmandu

    Please go through the below information for complaint lodging (गुनासो दर्ताको लागि कृपया तलको जानकारी हेर्नुहोस्) :

  • First of all , a complaint has to be lodged with required information / details (सर्वप्रथम ,आवश्यक जानकारी विवरण सहित गुनासो दर्ता गर्नुपर्छ )
  • Complaint registration information and tracking no. will be received via email (गुनासो दर्ताको जानकारी र ट्र्याकिङ नम्बर ,ईमेल मार्फत प्राप्त गर्न सकिनेछ )
  • The status of the complaint lodged can be known by tracking no.(ट्र्याकिङ नम्बरबाट दर्ता भएको गुनासोको स्थिती थाहा पाउन सकिनेछ)